Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

RYS HISTORYCZNY

Miejscowość Wielopole powiązane jest z sąsiednią wsią Wielogłowy poprzez przynależność do parafii w Wielogłowach od 1318 roku (metryki od 1647 roku). Część wsi od 1981 roku należy do nowoutworzonej parafii w Zabełczu.

Teren Wielopola należał do kasztelanii sądeckiej, potem z nadania kasztelan sandomierskich, a następnie należy sądzić należały do rodu Wielogłowskich. Zarówno Dąbrowa jak i Wielogłowy były w XVI i XVII w. ostoją arianizmu ("Dziewczę z Sącza" Mieczysława Romanowskiego). Pod koniec XIX w. aż do końca II wojny światowej, wyodrębniony majątek Wielopola należały do rodziny Kosterkiewiczów. Grobowiec tego rodu znajduje się na cmentarzu w Wieloogłowach.

Po przeprowadzeniu reformy rolnej, częścią majątku wraz z dworem (1928 r.) i zabudowaniami gospodarczymi, zarządzały początkowo PGR, a następnie Stacja Hodowli Roślin (w imieniu Skarbu Państwa). Stacja zajmowała się początkowo hodowlą zachowawczą ziemniaków, nastepnie głównie hodowlą traw i owsa tworząc pierwsze odmiany przystosowane do uprawy w warunkach podgórskich ("Dukat", "Grajcar", "Cekin", "Celer"). Po likwidacji Stacji majątkiem zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych.

Zachował się tu dawny dworski park z czytelnym układem trzech jarów: aleja lipowa prowadząca do dawnego zespołu dworskiego oraz szpaler starych dębów w jego granicy południowo - zachodniej.

Wieś powoli tracji swój rolniczy charakter, bliskość miasta powoduje, że uprawia się warzywa. Produkuje rozsady kwaitów i warzyw, owoce. Coraz więcej powstaje nowych siedlisk. Piękne położenie na rozległym słonecznym zboczu powoduje, że chętnie mieszkańcy Nowego Sącza i okolic budują tu swoje domy. Będzie to w niedalekiej przyszłości podmiejskie osiedle, co wymusza konieczność pilnego inwestowania w zbiorczą kanalizację i tworzenie obiektów sportowych, miejsc, które sprzyjałyby integracji nowych mieszkańców, ich identyfikacji z miejscem zamieszkani, by Wielopole nie było tylko sypialnią dla Nowego Sącza.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Wieś leży w zachodniej części Beskidu Niskiego, na północ od Nowego Sącza, na prawym brzegu Dunajca, przy drodze krajowej 75. Współrzędne geograficzne wsi: 49° 39'28"N 20° 41'49"E.

Sołectwo Wielopole na tle gminy Chełmiec

Sołectwo Wielopole na tle gminy Chełmiec

Wieś Wielopole sąsiaduje z miejscowościami od południa z Nowym Sączem od północy z sołectwem Wielogłowy, od wschodu z Klimkówką i Naściszową, z zachodu z Rdziostowem. Położona na prawym brzegu Dunajca, częściowo w jego dolinie, w większej części na południowym zboczu długiego ramienia Góry Dąbrowskiej na Pogórzu Rożnowsko - Ciężkowickim.

Gmina Chełmiec położona jest w południowej części województwa małopolskiego w powiecie nowosądeckim. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej otacza miasto Nowy Sącz, odnosząc przez to wpływ na warunki zarówno społeczne jak i gospodarcze. Gmina, o obszarze ponad 112 km² położona jest w Kotlinie Sądeckiej, na pograniczu Beskidu Wyspowego, Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Jest to teren związany z rozległą doliną Dunajca i przyległych do niej stoków. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe: Wadowice - Przemyśl, Krynica - Brzesko oraz linia kolejowa Chabówka - Nowy Sącz.

Osoby znane bardziej i mniej, które odegrały ważną rolę w historii sołectwa Wielopole: