Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Statut - ciąg dalszy

Data utworzenia: 10 styczeń 2018
Realizując nasze działania związane ze Statutem Sołectwa Wielopole informujemy, że po bezskutecznych próbach zwrócenia uwagi Rady Gminy Chełmiec na niezgodność niektórych przepisów Statutu naszego Sołectwa z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i innymi przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 101 ust. 1 tejże ustawy wezwano Radę Gminy Chełmiec do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na Wezwanie, Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec p. Józef Zygmunt stwierdził, że wykazane przez nas naruszenia prawa są bezpodstawne. W związku z tym w dniu 31.10.2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Chełmiec złożyliśmy Skargę na Uchwałę Rady Gminy Chełmiec nr XXIII/430/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw z wnioskiem o uchylenie zaskarżonej uchwały w całości i zasądzenie kosztów postepowania. Treść Skargi znajduje się TUTAJ.

Aktualizacja (17.01.2018 r.) - skarga na Radę Gminy Chełmiec wysłana do Wojewody Małopolskiego. Tutaj