Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Wycieczka do Starej Lubowli oraz Bardejowa - relacja, zdjęcia

Data utworzenia: 11 lipiec 2017
W dniu 08 lipca 2017 r. odbyła się pierwsza tegorocznym cyklu z wycieczek, realizowana przez nasze Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego wspieranego przez gminę Chełmiec pn. Kultura , ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnych poprzez upowszechnienie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu.pn. Pogranicze polsko – słowackie. Stara Lubowla, Bardejów, Nowy Sącz ich związki historyczne, gospodarcze i kulturowe od czasu powstania do dzisiaj.

Pierwszym etapem wycieczki był przejazd do Starej Lubowli i zapoznanie uczestników wycieczki z historią miasta, o którym pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1292 r., z czasów kiedy to miał miejsce spór polsko-węgierski o południowe tereny ziemi sądeckiej.

Przewodnik Leszek Cegiełka przedstawił księżniczkę Kingę jako postać dążącą do zacieśnienia związków Spisza, będącego wcześniej częścią ziemi sądeckiej z Polską. Jednocześnie Leszek przedstawił nam historię Spisza jako obszaru geograficznego, który na przestrzeni dziejów był przejmowany terytorialnie pod władanie Polski, Węgier, Austrii. Przedstawiono nam Starą Lubowlę jako element zastawu spiskiego tj. jedno z miast zastawionych przez Zygmunta Luksemburczyka Władysławowi Jagielle. Zwiedziliśmy zamek lubowelski, który ustanowiony był siedzibą polskiego starosty spiskiego. Poznaliśmy Lubowlę jako miasto ważne gospodarczo prowadzące handel z Polską. Przedstawiono nam rolę zamku lubowelskiego jako ośrodka dyplomatycznego tj. miejsca wielu spotkań i rokowań między władcami Polski i Węgier i jako skarbca polskich klejnotów koronnych, które to tam były przechowywane podczas potopu szwedzkiego (1655-1661).

Na zamku uczestniczyliśmy i podziwialiśmy pokaz sokolników z udziałem ptaków drapieżnych sokoła orła i sowy.

Następnie pojechaliśmy do Badrejowa gdzie zapoznano nas z historią Bardejowa oraz jego rolą na trasie osadniczej i szlaków handlowych, które przebiegając również przez ziemię sądecką były podstawą jej rozwoju gospodarczego, gdzie wzdłuż nich w ciągu XIV wieku budowano strażnice – zamki (Rożnów, Nowy Sącz, Rytro, Muszyna) o wielorakich funkcjach, np. Doliną Kamienicy biegł szlak z Bardiowa (Bardejov) do Nowego Sącza, który zahaczał o Grybów biegnąc do Czchowa. Leszek zapoznał nas z burzliwymi dziejami miasta np. podczas wojny polsko - węgierskiej w średniowieczu i późniejszymi, gdzie niszczony był przez wojny węgiersko-habsburskie i wojny z Turkami. Przedstawiono nam Bardejów jako ośrodek uzdrowiskowy i turystyczny słynny z uzdrowiska Bardejovské Kúpele. Historię Bardejowa odkrywaliśmy również zwiedzając Bazylikę św. (Idziego) Egidiusza – trzyczęściowego kościoła z pocz. XV w., rynek miejski z Ratuszem, mury obronne, za Starym Miastem – wpisane na listę UNESCO.

Podczas realizacji programu wycieczki Przewodnik szczególną uwagę uczestników wycieczki zwracał na związki historyczne, gospodarcze i kulturowe od czasu powstania do dzisiaj pomiędzy zwiedzanymi miejscowościami, obszarami geograficznymi, a ziemią nowosądecką.

W Bardejowie zjedliśmy obiad na terenie w jednej z restauracji na rynku bardejowskim, menu którego składało się z regionalny potraw mieszkańców Spisza.

Kontynuujmy więc wspólnie nasze dzieło odkrywania zapraszam na następną, dwudniową pieszą wycieczkę turystyczną historyczną i krajoznawczą pn. "Gorce, poznajemy ich piękno, historię mieszkańców, dramatyczną przeszłość" na trasie:

  • pierwszy dzień Tylmanowa - Lubań - Runek - Studzionki (przysiółek Ochotnicy Górnej),
  • drugi dzień: przejście piesze szlakiem papieskim na trasie Studzionki - Przełęcz Knurowska – Kiczora - Hala Wzorowa - Bukowina Miejska - Nowy Targ (Kowaniec).
Beacie i Romanowi Turskim i Joli Łakomskiej dziękuję za udostępnienie zdjęć upamiętniających naszą wycieczkę.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia