Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Pogranicze polsko – słowackie. Stara Lubowla, Bardejów, Nowy Sącz - wycieczka

Data utworzenia: 27 czerwiec 2017
Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców Wielopola, że nasze Stowarzyszenie organizuje wycieczkę historyczno - krajoznawczą pn.: Pogranicze polsko – słowackie. Stara Lubowla, Bardejów, Nowy Sącz ich związki historyczne, gospodarcze i kulturowe od czasu powstania do dzisiaj, organizowanej w ramach projektu pn. "Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnych poprzez upowszechnienie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu", która odbędzie się 8.07.2017 r.

Pierwszym etapem wycieczki będzie przejazd do Starej Lubowli i zapoznanie uczestników wycieczki z:

 • Historią miasta, o którym pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1292 r. Planuje się przedstawienie księżniczki Kingi jako postaci dążącej do zacieśnienia związków Spisza, będącego wcześniej częścią ziemi sądeckiej z Polską.
 • Przedstawimy Starą Lubowlę jako element zastawu spiskiego tj. jedno z miast zastawionych przez Zygmunta Luksemburczyka Władysławowi Jagielle.
 • Zwiedzimy zamek lubowelski, który ustanowiony był siedzibą polskiego starosty spiskiego. Opiszemy Lubowlę jako miasto ważne gospodarczo prowadzące handel z Polską. Odkryjemy uczestnikom wycieczki rolę zamku lubowelskiego jako ośrodka dyplomatycznego tj. miejsca wielu spotkań i rokowań między władcami Polski i Węgier i jako skarbca polskich klejnotów koronnych, które to tam były przechowywane podczas potopu szwedzkiego ( 1655-1661).
Następnie przemieścimy się do Badrejowa gdzie uczestników wycieczki zapoznamy z:
 • Historią Bardejowa oraz jego rolą na trasie osadniczej i szlaków handlowych,
 • Zapoznamy uczestników wycieczki z burzliwymi dziejami miasta np. podczas wojny polsko-węgierskiej w średniowieczu., gdy miasto napadli husyci i późniejszymi, gdzie niszczony był przez wojny węgiersko-habsburskie i wojny z Turkami.
 • Przedstawimy Bardejów jako ośrodek uzdrowiskowy i turystyczny słynny z uzdrowiska Bardejovské Kúpele.
 • Historię Bardejowa będziemy poznawać, również zwiedzając Bazylikę św. (Idziego) Egidiusza – trzyczęściowego kościoła z pocz. XV w., rynek miejski z Ratuszem, mury obronne, za Starym Miastem – wpisane na listę UNESCO, klasztor Franciszkanów oraz kościół św. Jana Chrzciciela, kościół greckokatolicki.
 • Podczas realizacji programu wycieczki Przewodnik szczególną uwagę uczestników wycieczki będzie zwracał na związki historyczne, gospodarcze i kulturowe od czasu powstania do dzisiaj pomiędzy zwiedzanymi miejscowościami, obszarami geograficznymi, a ziemią nowosądecką.
Harmonogram wycieczki

8.07.2017 r.

7.45 - 9.00 Wyjazd z Wielopola do Lubowli
9.00 - 11.00 Zwiedzanie zamku
11.00 - 12.15 Przejazd do przejazd do Bardejowa
12.30 - 14.30 Zwiedzanie Bardejowa
14.30 - 15.30 Obiad
15.30 - 15.50 Przejazd do Bardejowskich Kupeli
15.50 - 16.50 Zwiedzanie Bardejowskich Kupeli
17.00 - 18.30 Powrót do Wielopola

Dodatkowo informacji mogą udzielić:
Kierownik wycieczki - Ryszard Łakomski, tel. 601 547 566
Koordynator - Stefan Opalski, tel. 608 130 035

WAŻNE INFORMACJE!!!

 • Zapisy do udziału w wycieczce można zgłaszać telefonicznie, mailem lub osobiście do dnia 6. 07. 2017 r.
 • Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona – w związku z ograniczoną ilością miejsc siedzących w autobusie.
 • Każdy uczestnik wycieczki zostanie ubezpieczony.
 • Dopłata do wycieczki wynosi 40 zł. (czterdzieści złotych) od osoby, którą należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: Łącki Bank Spółdzielczy, 46 8805 0009 0045 0472 2000 0010 z wpisem: "wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia" do dnia 06.07.2017, lub indywidalnie Kierownikowi wycieczki.
 • młodzieży szkolnej uczestniczącej w sprzątaniu Wielopola: "Śmieci mniej - Ziemi lżej" i posiadającej certyfikaty uczestnictwa w tej akcji przysługuje zniżka 15 zł.

  Przed podjęciem decyzji o udziale w wycieczce proszę zaznajomić się z:

 • Regulaminem wycieczek oraz wypełnić,
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • Wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty te powinny być wypełnione przez uczestników wycieczki do dnia 06.07.2017 r. i dostarczone do Kierownika wycieczki.

Uczestnicy wycieczki winni zabrać ze sobą dowody osobiste (ważne paszporty) dokumenty uprawniające ich do ulg i zniżek na bilety wstępu (emeryci, renciści, młodzież szkolna, studenci itp...)