Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Gorce, poznajemy ich piękno, historię mieszkańców, dramatyczną przeszłość - wycieczka!

Data utworzenia: 3 wrzesień 2017
Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców Wielopola, że nasze Stowarzyszenie organizuje wycieczkę historyczno - krajoznawczą pn.: "Gorce, poznajemy ich piękno, historię mieszkańców, dramatyczną przeszłość" organizowanej w ramach projektu pn. "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań promujących zdrowy styl życia", która odbędzie się 16 - 17. 09. 2017 r.

W pierwszym dniu wycieczki planuje się:

Przejazd z Wielopola do Tylmanowej, gdzie po drodze przewodnik będzie przedstawiał uczestnikom wycieczki, prawie na co dzień oglądany, lecz nieznany obszar rozgraniczenia pomiędzy Beskidem Nowosądeckim a Gorcami. Następny punkt to przejście piesze górami na trasie Tylmanowa - Lubań - Runek – Studzionki (przysiółek Ochotnicy Górnej). Trasa turystyczna piesza o średnim stopniu trudności o łącznej długości ok. 17 km. Podczas pobytu w górach będziemy zwracać uwagę na ich piękno, widoczne krajobrazy Tatr i Beskidów, poznamy genealogie Gorców i ich budowę geologiczną. Nocleg planowany jest w Studzionkach, gdzie uczestnicy wycieczki zjedzą obiadokolację. Tam też również planowane jest spotkanie przy ognisku, podczas którego odbędzie się prelekcja na temat „ Konspiracja i walki partyzantów IV bat. 1psp. AK na terenie Gorców (Bitwa tzw. ochotnicka podczas II wojny światowej). Zostanie też opisany przebieg "Akcji Burza" na tym terenie.

W drugim dniu planuje się:

przejście górami na trasie Studzionki - Przełęcz Knurowska – Kiczora - Turbacz - Hala Wzorowa - Bukowina Miejska - Nowy Targ (Kowaniec) szlakiem papieskim. Trasa turystyczna piesza o średnim stopniu trudności o łącznej długości ok. 19 km. Podczas postojów i wypoczynku planowane jest przedstawienie historii ludności zamieszkującej tereny Gorców, a na Hali Wzorowej prelekcja na temat "Kultura, pasterstwo i obrzędy górali gorczańskich".

Harmonogram wycieczki

Pierwszy dzień wycieczki 16. 09. 2017 r.

7.45 - 9.00 Wyjazd z Wielopola do Tylmanowej
9.00 - 17.00 Przejście piesze z Tylmanowej na Lubań dalej do Studzionek (ok. 17 km)
17.00 - 18.00 Zakwaterowanie w "Domu nad Smrekami"
18.00 - 19.00 Obiadokolacja
19.00 - 22.00 Ognisko
Drugi dzień wycieczki 17. 09. 2017 r.
8.00 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 16.00 Przejście piesze na trasie Studzionki - przełęcz Knurowska - Kiczora - Turbacz -
Bukowina Miejska - Kowaniec (ok. 19 km)
16.00 - 18.00 Powrót do Wielopola

UWAGA dotycząca wyżywienia:

Organizatorzy wycieczki zabezpieczają jedynie obiadokolację w pierwszym dniu trwania wycieczki i śniadanie w drugim dniu. W związku z powyższym każdy z uczestników wycieczki winien samodzielnie zaopatrzyć się w stosowną do własnych potrzeb ilość dodatkowego wyżywienia.

Dodatkowo informacji mogą udzielić:
Kierownik wycieczki - Ryszard Łakomski, tel. 601 547 566
Koordynator - Stefan Opalski, tel. 608 130 035

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Zapisy do udziału w wycieczce można zgłaszać telefonicznie, mailem lub osobiście do dnia 14. 09. 2017 r.
  • Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona.
  • Każdy uczestnik wycieczki zostanie ubezpieczony.
  • Dopłata do wycieczki wynosi 40 zł. (czterdzieści złotych) od osoby, którą należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: Łącki Bank Spółdzielczy, 46 8805 0009 0045 0472 2000 0010 z wpisem: "wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia" do dnia 14.09.2017, lub indywidalnie Kierownikowi wycieczki lub jej Koordynatorowi (ale Koordynator będzie dostępny tylko do 08. 09. 2017 r.)
  • młodzieży szkolnej uczestniczącej w sprzątaniu Wielopola: "Śmieci mniej - Ziemi lżej" i posiadającej certyfikaty uczestnictwa w tej akcji przysługuje zniżka 15 zł.

    Przed podjęciem decyzji o udziale w wycieczce proszę zaznajomić się z:

  • Regulaminem wycieczek oraz wypełnić,
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy,
  • Wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty te powinny być wypełnione przez uczestników wycieczki do dnia 14. 09. 2017 r. i dostarczone do Kierownika wycieczki.

Uczestnicy wycieczki winni zabrać ze sobą dowody osobiste (ważne paszporty) dokumenty uprawniające ich do ulg i zniżek na bilety wstępu (emeryci, renciści, młodzież szkolna, studenci itp...)